Workshop ‘Geef burgers, media en politici een positief beeld van je bedrijf’

Speciaal voor LTO hebben wij deze workshop ontwikkeld. Het doel van de workshop is om een antwoord te geven op de vaak negatieve berichtgeving over de landbouw. Het gaat erom wat je zelf, als individuele boer, kunt doen. We laten zien hoe je de burgers, de media en de politiek op kunt zoeken om je verhaal te vertellen.

De workshop bestaat uit twee delen. Eerst schetsen wij de actualiteit: wat is op dit moment de berichtgeving? Hoe komt het dat die negatief is? Vervolgens kijken we wat je zelf zou kunnen doen en geven we voorbeelden en praktische tips hoe je dat aan zou kunnen pakken. In het tweede deel van de workshop verplaatsen we ons in de ander (de burgers, de media, politici) en stellen we ons de vraag: wat zijn hun interesses? Daarna gaan we in groepen aan de slag met een praktijkvoorbeeld van wat je zou kunnen doen om het imago van de boeren positiever te maken.

Kosten

Deze workshop kost 400 euro plus reiskosten.

Boeken

Stuur een mail naar info@tjitskeypma.nl of info@evacommuniceert.nl

Na aanmelding bekijken we samen de specifieke behoefte van uw LTO-afdeling en stemmen we de inhoud van de workshop daarop af.

Flyer

Meer over de workshop kun je lezen in deze flyer.

Media-aandacht in Nieuwe Oogst

Weekblad Nieuwe Oogst schreef een artikel van onze workshop voor LTO Lemsterland.

LTOLemsterland-DeGespreksleiders-zaalLTOLemsterland-DeGespreksleiders

Foto’s: workshop LTO Lemsterland